شرح کار کمپرسورهای پیستونی در کولرگازی های دیواری

شرح کار کمپرسورهای پیستونی در کولرگازی های دیواری : این نوع کمپرسور، از پیستون ها ، سیلندر ها و دریچه ها برای فشرده سازی مبرد استفاده میکند. پیستون در سیلندر به جلو و عقب در حال حرکت است.

کمپرسورهای پیستونی بسته به نیاز سیستم از نظر اندازه و ظرفیت متفاوت هستند .

این کمپرسور یک نقطه تقسیم بین قسمت های کم فشار و پرفشار سیستم و اجزای آن مانند شیرهای مکش و تخلیه است. اوپراتور در قسمت کم فشار و کمپرسور و کندانسور در قسمت های پرفشار قرار دارند.شیر مکش از طریق خط مکش که حامل مبرد در کمپرسور است ، کمپرسور را به طرف قسمت کم فشار متصل میکند. دریچه تخلیه کمپرسور را از طریق خط تخلیه که حامل مبرد پس از فشرده شدن است ،به قسمت پرفشار سیستم متصل میکند.

دریچه های مکش و تخلیه بسته به اختلاف فشار آنها باز و بسته می شوند و اجازه میدهند تا مبرد بخار در زمان مناسب وارد محفظه فشرده سازی شود و خارج گردد.

فرآیند کمپرسور پیستونی

فرآیند کمپرسور وقتی که پیستون در بالاترین موقعیت خود در داخل سیلندر قرار دارد ،آغاز می گردد. در این موقعیت شیرهای مکش و تخلیه در حالت بسته قرار دارند و مبرد در محفظه تراکم با فشار تخلیه برابر است.

گسترش مجدد :

موتور کمپرسور شروع به چرخش کرده و پیستون در سیلندر شروع به حرکت میکند. پیستون رو به پایین حرکت کرده و فضا یا حجم را افزایش میدهد و مبرد وارد آن می گردد.

همچنین فشار شروع به کاهش میکند زیرا مقدار مبرد موجود در در آن در حال حاضر در فضای بزرگتری قرار دارد. این امر باعث خنک سازی و انبساط مبرد می گردد ، به همین دلیل است که به این بخش از فرآیند گسترش مجدد گفته می شود.

مکش :

فشار مبرد ادامه پیدا میکند تا زمانی که به نقطه ای زیر فشار مکش سیستم برسد. فشار سیستم در قسمت کم فشار قرار دارد .در این موقعیت از فشار ، فشار مکش از محفظه فشرده سازی بیشتر است و باعث باز شدن دریچه مکش می گردد. همانطور که پیستون به حرکت خود ادامه میدهد ، گاز مکش به سمت پایین به داخل محفظه تراکم کشیده می شود . مکش ادامه خواهد یافت تا زمانی که پیستون در جهت نزولی متوقف شود.

هنگامی که پیستون به پایین ترین نقطه در سیلندر میرسد ، قسمت مکش چرخه پایان می یابد.

فشرده سازی :

با دامه کار کمپرسور ، پیستون شروع به حرکت به سمت بالا در سیلندر میکند . این حرکت رو به بالای پیستون ، باعث فشار به شیر مکش بسته می شود و مبرد را در سیلندر به دام می اندازد.

پیستون همچنان رو به بالا حرکت میکند و باعث کاهش حجم استوانه و افزایش فشار مبرد می شود. فشرده سازی ادامه خواهد یافت تا زمانی که فشار سیلندر کمی بیشتر از فشار مبرد در خط تخلیه شود.

تخلیه :

هنگامی که فشار سیلندر از فشار تخلیه بیشتر باشد ، شیر تخلیه باز می شود و اجازه میدهد تا مبدل فشار بالا از سیلندر به داخل خط دبی منتقل شود زیرا پیستون به حرکت خود ادامه میدهد. تخلیه همچنان ادامه می یابد تا زمانی که پیستون به مرکز برسد ، یعنی جایی که مبرد تخلیه باعث می شود که شیر تخلیه دوباره بسته شود. زیرا پیستون دوباره شروع به حرکت رو به پایین میکند.

این چرخه تا زمانی که سیستم انرژی داشته باشد ادامه پیدا میکند.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایمیل شما در هیچ جایی منتشر نخواهد شد